Ürün Tasarımı ve Mühendisliği

EGE, sizin kendi tasarım ofisiniz

Ürün Tasarımı ve Mühendisliği - Ege Engineering

İster mevcut tasarım ekibinizin bir uzantısı olarak ister bir dış kaynak olarak olsun, EGE, size, ihtiyaçlarınızı karşılamak üzere çok rekabetçi bir fiyatla profesyonel ve yüksek düzeyde yetenekli tasarım mühendisliği hizmetleri sunmayı amaçlamaktadır.  Tasarım işiniz, uzaktan çalışan tasarım merkezimizde yürütülecek olsa da sizinle tasarım merkezi arasında irtibat görevlisi olarak hareket edecek, proje ilerlemesini yönetecek ve bütçeye ve takvime bağlı kalınmasını sağlayacak olan, tasarım projenize (projelerinize) özel olarak görevlendirilen yerel proje yöneticinize sahip olursunuz.

Tasarım mühendisliği hizmet ortağımız olan Dheya Technologies, uçtan uca ürün tasarımı ve mühendisliği çözümleri sunmakta olan, merkezi Bangalor'da (Hindistan) bulunan önde gelen bir mühendislik hizmeti sağlayıcısıdır.  Havacılık ve uzay, otomotiv ve demiryolu sektörlerindeki tasarım, analiz ve imalat alanlarında geniş ve farklı sektörel deneyime sahip olan bir grup mühendis tarafından 2017 yılında kurulmuş olan Dheya,   yüksek düzeyde yetenekli personeli ve bu personelin sahip olduğu engin teknik uzmanlıkla, tasarım, analiz, test ve imalat alanında ön araştırma ve geliştirmeden ürün çıkışına kadar tüm ürün yaşam döngüsü aşamalarına yönelik inovatif ve kusursuz mühendislik çözümleri sunmaktadır.

Sunduğumuz hizmetler;

  • Kavramsal ve ayrıntılı tasarıma yönelik mühendislik desteği,
  • İmalat çizimlerinin yanı sıra montaj çizimleri ile ürünleriniz için BOM (Malzeme Nitelik ve Nicelik Şartnamesi) oluşturulması,
  • Mekanik komponentlerin mukavemet, yorulma, kopma, vibrasyon, sürünme ve kinematiğinin değerlendirilmesi için FEA (Sonlu Elemanlar Analizi) kullanılarak mühendislik hesaplamalarının ve sayısal çözümlerin sunulması,
  • Aerotermal sorunlara yönelik CFD (Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği) analizi,
  • Prototip geliştirme ve metal ve polimer malzemelerle katmanlı imalat vasıtasıyla üretim,
  • Malzeme testleri ve karakterizasyonu,
  • Validasyon ve sertifikasyon için parça ve modül testleri,
  • Geleneksel imalat yöntemleri kullanılarak prototip veya düşük hacimli parça imalatı.

                           

Mühendislik analizi kabiliyetimiz, yüksek düzeyde vasıflı uzmanlardan oluşan bir ekip tarafından desteklenmektedir.  Ekibimiz, hem elle hesaplama, hem de sonlu eleman analizine ilişkin sayısal yöntemlerin kullanılmasında yetkinliğe sahiptir. Bu sayede müşterilerimiz için her iki yöntemden elde edilen faydalar bir araya getirilir. Ayrıca, müşterilerimizin tam ihtiyaçlarının karşılanmasına imkan veren, gereksiz ve fazla mühendisliği ortadan kaldırarak ürün maliyetini belirgin bir şekilde düşüren ‘ilk seferde doğru’ yaklaşımı ile çalışmalarımızı yürütürüz.  

 

Uzmanlarımız, CFD (Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği)'nin pratik uygulamasında yirmi yıldan fazla bir tecrübeye sahiptir. Ekip, ürün tasarım ve geliştirme süreçlerinde teknik riskleri azaltan CFD analizlerinde kütle akımı oranlarının, basınç düşmelerinin, ısı aktarımı oranlarının ve akışkanlar dinamiği kuvvetlerinin kullanılması yetkinliğine sahiptir. Ürün yaşam döngüsünün her aşamasında güvenirlilik ve performans arttırma çalışmalarına yönelik olarak müşterilerimizin optimal tasarım çözümlerini benimsemelerine imkan vererek ürünü optimize edebiliriz.

Size, ihtiyaçlarınızı karşılayacak uzmanlığı, kaynakları ve bağlılığı sunarız.

Stratejik Ortağımız